image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa xã Mỹ Đồng
Lượt xem: 19
Đoàn thanh niên xã Mỹ Đồng tiếp tục triển khai thực hiện công trình thanh niên "CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢNG BÁ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ" tại các điểm di tích lịch sử tại địa phương.
Ngày 07/11/2023, Đoàn xã đã tổ chức lắp đặt 03 điểm quét mã QR Code tại Di tích Chùa Sùng Ân; Di tích Đình Phương Mỹ và Di tích Miếu Phương Mỹ - xã Mỹ Đồng.
Qua việc số hoá thông tin cơ bản khu di tích lịch sử bằng mã QR code, du khách thập phương và Nhân dân tới các di tích có thể sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR và tìm hiểu được các thông tin cơ bản về khu Di tích (lịch sử hình thành, quá trình xây dựng, phát triển và các ngày diễn ra lễ hội truyền thống hàng năm).

Đến thời điểm hiện tại, Đoàn thanh niên xã đã hoàn thành các công trình thanh niên "CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢNG BÁ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ" tại tất cả 06 điểm di tích lịch sử tại địa phương.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới