image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại huyện
Lượt xem: 12
         Sáng 15/11/ 2023 Tại Trung tâm VHTT xã Mỹ Đồng, đồng chí: Phạm Văn Thép, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy và các thành viên Tổ đại biểu HĐND thành phố bầu tại huyện tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai          Tại điểm tiếp xã Mỹ Đồng, đại biểu HĐND thành phố đã thông báo tới cử tri huyện Thủy Nguyên về dự kiến nội dung, thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023).
Anh-tin-bai
        Thông qua dự thảo báo cáo của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; báo cáo trả lời việc giải quyết các kiến nghị cụ thể của cử tri huyện tại Kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XVI.
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

 Thông tin về cơ chế chính sách tăng cường đào tạo nghề trên địa bàn thành phố đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa thành phố đến năm 2030; chính sách đặc thù về hỗ trợ đào tạo đãi ngộ nhân lực ngành y tế thành phố Hải Phòng giai đoạn 2024 - 2030.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới