image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội đồng nhân dân xã Mỹ Đồng khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kỳ họp thứ 5
Lượt xem: 44

Sáng ngày 28/12/2022 tại Phòng họp tầng 3 xã Mỹ Đổng, Hội đồng nhân dân xã Mỹ Đồng khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 5

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới