image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội nghị xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023
Lượt xem: 9
Anh-tin-bai

Ngày 21/11/2023, tại phòng họp Tầng 2- UBND xã Mỹ Đồng,  Ban chỉ giảm nghèo của xã đã tổ chức Hội nghị xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 áp dụng trong năm 2024 với: Tổng số hộ nghèo được xét duyệt và đề nghị công nhận là 14 hộ/ 2.206 hộ dân = 0,63%; tổng số hộ cận nghèo được xét duyệt và đề nghị công nhận là 32 hộ/ 2.206 hộ dân =1,45%; hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình là 182 hộ/ 2.206 hộ = 8,25%.

Anh-tin-bai

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới