image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thôn 5, xã Mỹ Đồng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 (1930-2022)
Lượt xem: 92
Chiều 06/11, tại nhà văn hóa Thôn 5, xã Mỹ Đồng, Ban công tác mặt trận Thôn 5 tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chiều 06/11, tại nhà văn hóa Thôn 5, xã Mỹ Đồng, Ban công tác mặt trận Thôn 5 tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại ngày hội, cán bộ,đảng viên trong thôn đã ôn lại quá trình thành lập và phát triển của Ủy ban MTTQ Việt Nam trong 92 năm qua. Kế thừa và phát huy truyền thống 92 năm của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam, Ban công tác mặt trận Thôn 5 đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của đề ra. Đồng thời quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, gắn với đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân.

Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã góp phần quan trọng làm cho diện mạo Thôn 5 ngày càng khởi sắc. Xác định phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là tiêu chí quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa, thôn đã căn cứ vào điều kiện thực tế địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày một nâng cao, số hộ nghèo trong thôn còn rất thấp. Nhân dân trong thôn cũng tích cực tham gia các chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu. Nhân dân trong thôn đã tự nguyện hiến đất thổ cư, tự nguyện tháo dỡ tường bao và nhiều công trình xây dựng trên đất để phục vụ giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông , qua đó góp phần xây dựng thôn xóm khang trang, hien đại. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của thôn đựơc duy trì hiệu quả. Trong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" duy trì nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả, góp phần giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn. Hàng năm, có trên 95% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chi bộ thôn nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hoàng Thị Thu Hằng, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã đã chúc mừng, biểu dương những kết quả cán bộ, nhân dân Thôn 5 đạt được trong năm qua. Để tiếp tục xây dựng thôn 5 ngày càng phát triển, đồng chí chỉ đạo cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động nhân dân tích cực, hăng hái thi đua lao động sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả để tăng thu nhập; tiếp tục tham gia cùng các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ban công tác Mặt trận và các chi hội nghiên cứu, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, Ban công tác mặt trận Thôn 5 khen thưởng cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động, các phong trào thi đua của thôn và trao quà cho các hộ nghèo, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn thôn.

Tại ngày hội, các chi hội đã tổ chức ký kết giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023./.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới