image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thông báo về việc làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp, đổi CCCD gắn chip điện tử lưu động
Lượt xem: 107
Thứ 2 Ngày 31/10/2022 Công an huyện Thuỷ Nguyên làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp, đổi CCCD gắn chip điện tử lưu động cho tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên và công dân chưa làm thẻ CCCD có gắn chíp điện tử trên địa bàn xã Mỹ Đồng.

Thứ 2 Ngày 31/10/2022 Công an huyện Thuỷ Nguyên làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp, đổi CCCD gắn chip điện tử lưu động cho tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên và công dân chưa làm thẻ CCCD có gắn chíp điện tử trên địa bàn xã Mỹ Đồng.

 Thời gian từ 7h30h đến 24 giờ.

Địa điểm : Công an xã Mỹ Đồng.

Trân trọng kính mời Công dân có hộ khẩu thường trú tại xã Mỹ Đồng tới Công an xã để làm thủ tục cấp CCCD. Kể cả đối với trường hợp Công dân đã thu nhận hồ sơ nhưng đã lâu chưa được nhận thẻ CCCD vào thời gian trên đến để thu nhận lại hồ sơ. Công dân vẫn được giữ lại CCCD và CMND cũ cho đến khi có CCCD gắn chíp điện tử.

Hồ sơ cấp thẻ căn cước bao gồm:

1. CMND/ CCCD (phô tô).

2. Giấy khai sinh (phô tô).

3. Sổ hộ khẩu ( bản phô tô)

Đối với Công dân làm CCCD lần đầu tại Hải Phòng hoặc Công dân làm CCCD lần đầu thì chuẩn bị 1 ảnh 3x4.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới